Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil" /> Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dil">
Yusuf Taha

AKAİD BİLİNCİ-3

15 Ağustos 2018 / Çarşamba 16:59:06 | YAZARLAR | Yusuf Taha

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah cc.’ya mahsustur. O’na hamd eder, yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım diler ve O’nun mağfiretini umarız. Şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) O’nun kulu ve Rasülüdür.

Allahu Teala (c.c)’nın zati ve subuti sıfatlarını tek tek açıklamamız gerekmektedir. Eğer bu sıfatları iyi anlayamazsak ŞİRK’e düşme ihtimali olur Allah muhafaza. Geçmiş toplumlara baktığımızda ve bulunduğumuz bu yüzyılda toplumların şirke düşmesinin sebebi cahilliktir. Örnek olarak Allahu Teala (c.c)’nın Semi ( Her şeyi işitmesi) ve Basar (Her şeyi görmesi) sıfatları vardır (Bu sıfatları subuti sıfatlar başlığı altında açıklayacağız inşeAllah). Bu sıfatları iyi anlayamayan bir kişi yücelttiği çok sevdiği bir şahsı, şeyhini, efendibabasını, hocasını, abisini vs… zatları herkesi görür her şeyi işitir der. Şeyh efendileri evdeki müridlerini dinler ve görür hatalar yaptığı zaman uyarır zihniyetine bürünür ki bu ŞİRK bir ameldir. Bu gibi durumlara düşmemek için cahillik perdesini kaldırmak lazımdır. Bu da öğrenmek ile olur.

Allahu Teala (c.c)’nın zati sıfatları:

1-Vahdaniyet: Teklik, benzeri olmamak, artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri olmak gibi manaları ihtiva eder. Allahu Teala (c.c)’nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması, ortağı ve benzerinin bulunmaması demektir. Bazı kitaplar da ‘’bir’’ dir diye tercüme edilir. Ehli Sünnet Akaidi kitabında ‘’Allah ortağı olmayan tektir. Doğru olan tek diye tercüme etmektir. Türkçede birdir diye ifade ediyoruz ama rakamsal ‘‘bir (1)’’ lik değil, ‘‘tek’’ lik anlamında birlik.

            Rakamsal birlik nedir? Diyelim ki bir tane bardak, yanına bir bardak daha koyarsak iki tane olur. Yani onun benzeri vardır. Bir şey bir taneyse aynısından eklendiğinde iki olur, üç olur. Dolayısıyla tek olmaktan çıkar. Bir olan şey yanına bir ikinciyi almaya, iki olmaya, üç olmaya yatkındır ama tek olan şey yanına ikinciyi alamaz. Dolayısıyla tekdir demek daha doğrudur.’’(1) 

            Kuran-ı Kerim’de ‘’De ki, Allah Tekdir’’(2)  buyurulmuştur. Yine bir başka ayeti kerimede mealen ‘’O’nunla (Allah’la) birlikte hiçbir ilah yoktur’’(3)  hükümleri yer alır. Kelimeyi Tevhid’de yer alan ‘’La İlahe İllallah’’ ibaresi ‘’ilah yoktur, Ancak Allah vardır’’ demektir. H.z. Adem (a.s) den itibaren bütün peygamberler; insanları Tevhid’e çağırmışlardır, davet etmişlerdir. Ancak Allahu Teala (c.c.)’yı bilmek; yalnızca ‘’Allah birdir, Allah’dan başka ilah yoktur’’ demekle olmaz. Ehli Sünnet ve’l-Cemaat akide imamları, Usuli’dDin imamları tevhidi beş mertebe üzerine bina etmişlerdir: 

  1. Zat’ta Tevhid
  2. Fiilde Tevhid
  3. Sıfatlarda Tevhid
  4. Esma’da Tevhid
  5. Ahkamda Tevhid

Zati ve subuti sıfatların açıklamaları bitince bu beş tevhidi açıklayacağız inşeAllah.

 (Devam Edecek)

Fi emanillah.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ebubekir Sifil, Ehli Sünnet Akaidi Muhtasar Tahavi Akidesi Şerhi, s. 15, Rıhle Kitap
  2. İhlas Süresi 1. Ayet Meali
  3. Mü’minun Süresi 91. Ayet Meali

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)