Elhamdülillahi RabbilAlemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn. <" /> Elhamdülillahi RabbilAlemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn. <" /> Elhamdülillahi RabbilAlemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn. <" /> Elhamdülillahi RabbilAlemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.

<">
Yusuf Taha

AKAİD BİLİNCİ-6

11 Eylül 2018 / Salı 17:48:23 | YAZARLAR | Yusuf Taha

Elhamdülillahi RabbilAlemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.

2-İlim: Allahu Teala (c.c.) Hayat mektebemiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ‘’ Allah her şeyi  bilendir’’(1). Başka bir Ayet-i Kerime’de Rabbimiz şöyle buyuruyor. ‘’(Allah) Gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizleyeceği her şeyi bilir’’(2).  Allahu Teala (c.c.) yerde ve gökte olan her seyi bilir, ona gizli ve açık diye hiç bir şey yoktur. Kainattaki yaprakların sayısı, çiçeklerin, tanelerin, kumların adedi ve denizlerin damlaları onca malumdur. 

Geçmişi geleceği, insanın kalbine gelen düşünceleri, diliyle konuştuklarını, iç ve dışını çok iyi bilir. O, hazır (görünen) ler ile gaip (görünmeyen) leri bilir. Gaybı (gelecekte olacağı) bilen yalnız O’dur, başkası bilemez, bilenler de ancak O’nun bildirmesiyle bilebilirler. O, unutmaktan, şaşırmaktan beri (uzak) tır. Bilmesi kendinden olup duyu organları ve akıl gibi vasıtalarla değildir. Hiçbir şey Allahu Teala (c.c.)’nın ilminin dışında kalamaz.

3-İrade: Bir şey üzerine karar kılmak ve onu yapmaya azmetmek manasına gelen ‘’irade’’ kelimesi rvd kökünden gelmektedir. Allahu Teala (c.c.) tam ve kamil irade sahibidir. Olabilecek veya olamayabilecek her şeyi; dilediği zamanda ve dilediği vasıfta yapar veya yapmaz. Tercih ve tahsiste kamil iradeye sahiptir. (3) Yüce Allah irade sıfatı ile vasıflanmıştır. O’nun iradesi ezelîdir.

Allah yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile hikmetine göre meydana getirmeyi diler ve dilediği şey mutlaka olur. O dilemedikçe hiç bir şey vücuda gelmez. Hiç bir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz. Ancak Allah’ın dilemesiyle var olur ve yine O’nun dilemesiyle yok olur. Allah bütün bu kainatı ezelî olan iradesi üzere yaratmıştır.  Allahu Teala (c.c.) Hayat mektebemiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ‘’hayır veya şer olarak olup biten her şeyin Allah’ın iradesi istikametinde gerçekleştiği ‘’(4)

4-Kudret: Allahu Teala (c.c.) Hayat mektebemiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor ‘’ Şüphesiz ki Allah her şeye hakkı ile kadirdir’’ (5). O’nun güç yetiremedigi hiç bir sey yoktur. o dilese binlerce göğü ve yeri yaratır. Dagları altına ve gümüse çevirebilir. Nehirleri tersine akıtabilir. Akan sulan gümüş ve altın yapabilir. Ağaç ve tası konuşturur ve yürütür.

Allah-u Teala her seye kadirdir. O, mümkün olan her seyi ve diledigini yaratır. O istese ölüye hayat verir. Kudret’in zıttı acizliktir. Allahu Teala (c.c.) bütün noksan sıfatlardan beri olduğu gibi, aciz olmaktan da beridir. Her şeye hakkı ile kadirdir.

5-Semi: Allahu Teala (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor ‘’Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir’’(6) Allah-u Teala semi’ (duyucu) dur. Sesli ya da sessiz olan her şeyi duyar. Bir kimsenin kulağına fısıldanıp kendisinin duymadığı şeyleri de duyar. Duyması kulak gibi bir aletle değildir. İşitmesi sonradan olma değildir. Yok olucu da değildir.

 (Devam Edecek)

Fi emanillah.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Enfal Süresi 175. Ayet Meali
  2. Mü’minun Süresi 17. Ayet Meali
  3. Seyyid Şerif Cürcani- Şerh-i Mevakıf- ist. 1311 c.3 sh. 67
  4. Enam Süresi 125. Ayet Meali- İsra Süresi 16. Ayet Meali
  5. Nahl Süresi 77. Ayet Meali- Nur Süresi 45. Ayet Meali
  6. Hacc Süresi 75. Ayet Meali- Şuara Süresi 11. Ayet Meali

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 17:00-01:00
NEJLA
Telefon:
Nöbet Saati: 17:00-08:30
NİLGÜN
Telefon: