Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn. " /> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn. " /> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn. " /> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.

">
Yusuf Taha

AKAİD BİLİNCİ-7

18 Eylül 2018 / Salı 18:02:46 | YAZARLAR | Yusuf Taha

Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.

5-Basar: Allahu Teala (c.c.)’nun görmesi demektir. Allahu Teala (c.c.) her türlü vasıta, organ ve bağıntılar olmaksızın her şeyi görür. Allahu Teala (c.c.)’nun görmesine uzaklık, yakınlık veya aşırı aydınlık gibi yaratıklarla ilgili şeylerin hiçbir şekilde etkisi olmaz. Her yerde olup biten her şeyi görür, bilir ve anında haberi olur. Allahu Teala (c.c.)'ın görmesiyle, kulların görmesi arasında bir kıyas yapılamaz. Zira Allahu Teala (c.c.)'ın görmesi yaratıklarda olduğu gibi göz aracılığıyla değildir. Allah her türlü maddilikten uzaktır, mahluklara benzemekten münezzehtir. Allahu Teala (c.c.)'ın her şeyi görme sıfatına sahip olduğuna iman etmek gerekir. Allahu Teala (c.c.) bu sıfatını bir çok ayeti kerimesinde bizlere bildirmiştir. İki ayet meali ile örnek vermek gerekir ise; "...Biliniz ki, Allah, şüphesiz yaptıklarınızı görür" (1). Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor.  "Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür " (2).

7-Kelam: Allahu Teala (c.c.)’nun konuşması demektir. ‘’ Allahu Teala ezeli ve ebedidir, tek bir kelam konuşucudur. Bu kelam O’nun zâtı ile kaim olup O’ndan ne ayrı bulunur, ne de zail olur. Allah’ın kelam sıfatı harflerden ve seslerden müteşekkil olmadığı gibi onun parçalara da ayrılması mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim Allahu Teala’nın kelamıdır, mahluk değildir. Sesler ve harfleri Allah(c.c.) yaratmış ve Cebrail ile peygamberimiz, Muhammed Mustafa  (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimize  göndermiştir.’’ (3) Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala (c.c.)'nun konuşma niteliğine sahip olduğunu gösteren çok sayıda âyet vardır. "Musa, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabb'i onunla konuşunca... " (4), "De ki: "Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz: tükenir" (5), "Ve eğer ortak koşanlardan biri güvence dileyip yanına gelmek isterse, onu yanma al ki, Allah'ın sözünü işitsin... "(6) (el- Tevbe, 9/6) ve "Kıyamet günü Allah ne onlarla konuşacak ve ne de onları temizleyecektir." (7). Allahu Tealanın konuşması ve diğer sıfatları da zatı gibi, yaratılanlara benzemez. O’nun zatı ve sıfatlarının hakikatini akıl ve hayal kavrayamaz. Onun zatının ve sıfatlarının hakikatini düşünmeye aklı zorlamamalıdır. Aksi halde akıl bozulabilir ve kişi hayal ettiği şeyleri Allah sanarak başkalarına tapmış olur ve şirke düşmüş olur. 

8-Tekvin: Allahu Teala (c.c.)’nun sübûtî sıfatlarından biri olarak yoktan var etmeyi anlatır. İslam alimleri bu sıfatı açıklarken ‘’Tekvin'i mâdum (yok) olan bir şey'i yokluktan çıkarmak, vücûda getirmek diye îzah etmişlerdir.’’ Hayat mektebemiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor. "O bir şey dilediği vakit, ancak O'nun emri buna ol demesidir ki, bu da hemen oluverir" (Yâsin, 36/82)

 

 (Devam Edecek)

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 18:00-01:00
DERMAN İNEGÖL
Telefon:
Nöbet Saati: 18:00-08:30
GÜLİN
Telefon: