Hacı Ali Paşa 1790'da İnegöl'de doğdu.

 İneg&o" /> Hacı Ali Paşa 1790'da İnegöl'de doğdu.

 İneg&o" /> Hacı Ali Paşa 1790'da İnegöl'de doğdu.

 İneg&o" /> Hacı Ali Paşa 1790'da İnegöl'de doğdu.

 İneg&o">

Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

ALİ PAŞA (ELHAC)

28 Eylül 2018 / Cuma 17:09:22 | YAZARLAR | Turhan Şahin

Hacı Ali Paşa 1790'da İnegöl'de doğdu.

 İnegöl kazasının itibarlı kişilerinden Osman  Efendi'zade Mehmet Efendi'nin oğludur. Yaşı on sekiz olunca babası yönetimi oğluna  bırakarak Hicaz'a git- ti.

Bu dönemde Ali Paşa Pazarcık havalisinde ortaya çıkan ve Kalyoncu  ünvanı ile bilinen derebeyinin yakalanabilmesi için yardımda bulunabileceğini Bur-sa Valisi Aziz Paşa'ya bildirdi ve derebeyini yakalayıp cezalandırdı. 

Derebeyinin  Bilecik'teki "Saray" diye bilinen sığınağı yıkıldı.

 Devlet tarafından bu hizmeti karşılığında  "Kapıcıbaşılık" rütbesi verildi.     Kirmastı (Mustafa Kemalpaşa) mütesellimi oldu. 

Üç yıl sonra  Balıkesir ve Antalya mütesellimliklerine nakledildi. 

1240/1825 yılında "Beylerbeyi" rütbesi  verilerek istanköy mutasarrıfı oldu. 1828'de Biga ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığına getirildi. 

Aynı yıl vezirlik rütbesi verildi. 1829 Bursa, 1831 Şam, 1832'de Konya Valisi oldu. 1839'a  kadar bu görevde kaldı. 

Mısır meselesi ikinci defa ortaya çıktığında oluşturulan ordunun  kumandanlığı da ona verildi. 

Tanzimat ilan edilince dönemin ilk Konya Valisi oldu. Konya'daki  ilk muhtarlık teşkilatının oluşturulması onun zamanında oldu. 

1840'da ikinci kez Şam  Valiliğine atandı. 1841'de Şeyhülharemeyn oldu. Medine'ye geldikten 40 gün sonra öldü.      

Kaynakça:  KŞS 73/270 Sicill­i Osmani 1308, 111/567 MKA, 1/56 Erdoğan, 1950  Konya araştırmaları.blogsport.com. 

 

ASAF ALİ

Eski İnegöl Kaymakamı,” Hüdavendigar Vilayet-i  Coğrafya-i Umumi”  adlı kitabı var. 1897 yılında İnegöl Kaymakamıdır.

Müftü ve medrese müderrisi Ahmet Nuri Efendi ile İshakpaşa Medresesi’ne kütüphane ilave etmek için teşebbüse geçerler.

 İshakpaşa Camii’nde muhafaza edilmekte olan 13  el yazması kitaba ilaveten halktan kitap teberru ediyorlar 500 esere kadar çıkıyorlar.

Kitap : Hüdavendigar Vilayet’i Coğrafya-i Umumi

Kaynakça : 03.02.1964 tarihli Bizim İnegöl Gazetesi s.2,

 

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 18:00-01:00
DERMAN İNEGÖL
Telefon:
Nöbet Saati: 18:00-08:30
GÜLİN
Telefon: