Dokuz yüz atmışta gurbet elinde,

Koydular kalbime köz birer birer.

Dokuz yüz atmışta gurbet elinde,

Koydular kalbime köz birer birer.

Dokuz yüz atmışta gurbet elinde,

Koydular kalbime köz birer birer.

Dokuz yüz atmışta gurbet elinde,

Koydular kalbime köz birer birer.

Mustafa Oral (Civani)
mustafaoral@hotmail.com

BİRER BİRER

07 Ağustos 2018 / Salı 18:19:14 | YAZARLAR | Mustafa Oral (Civani)

Dokuz yüz atmışta gurbet elinde,

Koydular kalbime köz birer birer.

Yedi kişi cem olduk bir alanda,

Girdik içeriye biz birer birer.

 

Altısı kayboldu ben yalnız kaldım,

Unutup kendimi hayale daldım.

Sıtkı hulus ile Hak’k a yöneldim

Arar cemalini göz birer birer.

 

Aradı gözlerim o kemalini,

Arzum görmek idi hak cemalini.

Bir derviş çıkardı hamailini,

Okudu elinde cüz birer birer.

 

Görünce cüzünü tarumar oldum,

Aşkın sefnesin umana saldım.

Hak nasip eyledi bu ilmi aldım,

Civani cem eder söz birer birer.

 

CİVANİ MUSTAFA ORAL

 

ULUDAĞ

Arz edip kalemi aldım elime,

Neden dumanlıdır başın Uludağ.

Acımasın benim garip halime,

Bilinmiyor senin yaşın Uludağ.

 

Dinle hey Uludağ gönül ne diyor,

Eteğinde nice yolun gidiyor.

Madenin var zengin, para ediyor,

Altındır toprağın taşın Uludağ.

 

Volfram maden ile zengin her yerin,

Bembeyaz yatıyor üstünde karın.

Otel binaların var piknik yerin,

Türkiye’de yoktur eşin Uludağ

 

Yıkıp gönlümü eyledin hasar,

Ilgıt ılgıt serin rüzgârın eser.

Tipin çok şiddetli yolları keser,

Belli değil yazın kışın Uludağ.

 

Tarihlerde geçer ismi unvanın,

İl ilçe köy dolu bütün her yanın.

Bu garip Civani senin mihmanın,

Yemeğe gelmiştir aşın Uludağ.

CİVANİ MUSTAFA ORAL

 

Tüm Yorumları Göster (0)