Talha Bayraktar

Boşamak 2 Defadır

11 Şubat 2020 / Salı 10:19:32 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Boşamak hakkı 2 defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmaktır ya da güzellikle ayrılmaktır.

Boşanırken, daha önce eşinize vermiş olduğunuz hiçbir şeyi geri almayın. Bu doğru olmaz.

Ancak iki tarafta, Allah’ın çizdiği sınarlara uyamamaktan korkarsa, bu başka…Eğer Allah’ın çizdiği sınırlara uyamamaktan korkarsanız, Kadının boşanabilmek için, aldıklarından vazgeçmesinde, ikisine de bir günah yoktur.

İşte bunlar Allah’ın çizdiği sınırlarıdır. Sakın bunları çiğnemeyin. Her kim Allah’ın çizdiği sınırlarını çiğnerse, işte onlar yoldan çıkmışlardır.”  (BAKARA 229)

Evlenmek de boşanmak da hak…İnsan gün gelir sever, gün gelir nefret eder. Gün gelir tekrar sever. Kavuşmak var, ayrılık var. Küsmek var, barışmak var.

Ancak Rabbimiz boşanma hakkına bir sınır getirmiştir. Çünkü evlilik çocuk oyuncağı değildir. Nikah  ve boşanmak da öyle… Her kafanın estiğinde, her öfkelendiğinde boşanıp, sonra tekrar tekrar pişman olup boşadığın hanımı yeniden alamazsın.

Bunun bir ölçüsü var. Boşamak 2 defadır. 3.defa boşadığında artık o boşadığın kadınla normal bir yolla evlenebilme imkanı kalmamıştır.

Peki bir kişi 3. defa hanımını boşadı. Sonra barışıp tekrar nikah kıymak istediler. Ne yapacaklar?

Bunun cevabı da sıradaki Ayet-i Kerime’de geliyor:

BAKARA SURESİ 230. AYET-İ KERİME:  “Bir kimse hanımını 3. defa boşarsa, bundan sonra o kadın ona helal olmaz. Ancak kadın başka bir erkekle nikâhlanır, bu kocası da onu boşarsa,

Allah’ın sınırlarına uyacaklarına da inanıyorlarsa, işte o zaman tekrar evlenebilirler.

İşte bunlar Allah’ın çizdiği sınırlarıdır. Allah hükümlerini, bilmek ve uygulamak isteyenler için açıklar.”

Araya başka biri ile normal bir nikah ve boşanma girmedikçe, erkeğin 3 defa boşadığı kadınla tekrar evlenmesi mümkün değildir. Bu nikahını defalarca katledip adeta aile cinayeti işleyenlere çok önemli bir cezadır. Bu ceza ödenmişse tekrar evlenebilmek mümkün olur. Ve tekrar 3 boşama hakkı ile nikah yapılabilir.

Bu ayetlerin iniş sebebi olarak şu olay rivayet edilmiştir: “Bir adam karısına : “Seni asla boşamıyacağım ve sana ebediyyen dönmiyeceğim.” dedi. Kadın: “Bu nasıl olur?” diye sor­du. Adam : “Seni boşayacağım, iddetin bitimi yaklaşınca da tekrar ala­cağım. Sonra tekrar boşayacağım, iddetin bitimi yaklaşınca yine geri alacağım.Bu böyle devam edecek»” dedi. Kadın Rasûlullah Efendimiz’e (s.a.v) gelerek durumu anlattı. Bunun üzerine «Boşanmak iki defadır...» Ayet-i Kerimesi geldi.

Hz. Âişe'den annemizden yapılan rivayet de şöyledir: “Önceleri boşamanın bir vakti yoktu. Kişi karısını boşar, sonra iddeti bitmediği müddetçe geri alırdı. Ensâr'dan bir adam ile karısı arasında, insanlann arasında olan bazı şeyler olmuş ve o kişi: «Allah'a yemîn olsun ki seni terkedeceğim, ne evli olacaksın, ne de kocan olacak» demişti. Sonra onu boşamış iddetinin bitmesi yaklaşınca geri almıştı ve bunu defalarca yapmıştı. Bunun üzerine Allah Teâlâ bu konuda : «Boşanma iki defadır, ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salmaktır» âyetini indirdi ve böylece boşamayı üç talâk ile tahdîd etmiş oldu.”

Enes İbn Mâlik (r.a) anlatıyor: “Bir adam Rasûlullah’ (s.a.v) geldi ve : “Ey Allah'ın Rasûlü; Allah bo­şamayı iki defa zikrediyor, üçüncüsü nerede?”  diye sordu. Allah'ın Resulu: «Güzellikle tutmak, ya da güzellikle bırakmaktır» buyurdu.

Peki bir kişi karısına “seni 3 talakla boşuyorum” dedi. Bir anda 3 defa boşama hakkını gerçekleştirmek için “3 defa boş ol” dedi. Bu durumda bir boşanma mı sayılır, üç boşanma mı sayılır? Alimlerimiz bu konuda farklı görüşlere sahiptirler.

Biz; aynı mekan, aynı zaman, aynı durum ve şartlarda gerçekleşen üstü üste boşanma kararının, tek boşanma kabul edildiği görüşü tercih ediyoruz.

Tercih ettiğimiz fıkhı görüş söyledir: "Bir temizlik içinde yapılan boşamalar kaç sayıda olursa ol­sun bir boşama sayılır"

Sünnete uygun boşama hakkı, her biri kadının aybaşı halinde olmamak üzere üçtür. Boşama sırasında kadın hayızlı olmayacak. Bir temizlik içinde ancak bir boşama hakkı kullanılabilir. Üç boşama hakkı bir temizlik içinde kullanılmaz.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) tek seferde 3 talakla  boşamayı yasaklamıştır. Hz. Ömer de (r.a) Halifeliği döneminde, bu şekilde kadınlarını boşayanları cezalandırmıştır.

Tüm Yorumları Göster (0)