1738 yılında Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşının devam ettiği dönemde Osmanlı Ordusuna katıldı. Belgrad’ın kuşatılması" /> 1738 yılında Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşının devam ettiği dönemde Osmanlı Ordusuna katıldı. Belgrad’ın kuşatılması" /> 1738 yılında Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşının devam ettiği dönemde Osmanlı Ordusuna katıldı. Belgrad’ın kuşatılması" /> 1738 yılında Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşının devam ettiği dönemde Osmanlı Ordusuna katıldı. Belgrad’ın kuşatılması">
Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA

10 Ekim 2018 / Çarşamba 17:25:57 | YAZARLAR | Turhan Şahin

1738 yılında Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşının devam ettiği dönemde Osmanlı Ordusuna katıldı. Belgrad’ın kuşatılması sırasında gayret ve cesaretini gösterdi. 1761’de kalyon kaptanı olarak Donanmaya girdi. 1762’de Riyale, 1766’da patrona, 1767’de kapudane rütbesine yükseldi.  1770 yılında Çeşme’de Ruslar tarafından yok edilen Osmanlı Donanmasını yeniden inşa etmek için büyük bir faaliyete girişildi. Evcilleştirdiği bir aslan ile dolaşması ile meşhur oldu. Cezayirli Hasan Paşa Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin başına vezirlik rütbesi ile Kaptan-ı Derya tayin edildi. Bu gayretli vezir bizzat sahaya inerek öncelikle atıl duran tersaneleri faaliyete geçirdi. Yakınlarında zengin ormanların bulunduğu Gemlik Tersanesi de bunlardan biriydi. Bilhassa İnegöl Ormanları Kalyon İnşası için gerekli uzun ve dayanıklı kerestenin ana kaynağı durumundaydı. Birinci Abdülhamid’in emri üzerine kerestenin nakli için kullanılacak iki güzergahı Cezayirli Hasan Paşa bizzat İnegöl’e gelerek tespit etti.  Sonrasında Boğaz Seraskerliğine, ardından Rusçuk Seraskerliğine  getirildi. Ozi kalesinin düşmesi üzerine seraskerlikten azledildi. III.Selim zamanında İsmail  Kalesine Serasker oldu başarılarından dolayı Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem tayin edildi. Sürekli cephelerde geçen hayatı 1790’da Şumnu’da sona erdi.

Kaynakça : Sinanculuk 1.blogspot.com.tr/2016/02/Cezayirli-gazi-hasan-pasa-inegolde.html, Ali Rıza İŞİPEK Cezayirli hasan Paşa(2009)

 

CIRGIT HOCA

Asıl adı Hacı Hasan Efendi’dir. İnegöl İshakpaşa Medresesi mezunudur. Bugünkü Gazipaşa Okulu’nun geçmişi olan  İnegöl’ün en eski sıbyan mektebi’nin kurucusu ve başöğretmenidir. Cırgıt Hoca Okulları diye anılırdı. Okulda kız ve erkek çocuklar birlikte eğitim  görmüştür. Adını verdiği okulda 40 yıla yakın öğretmenlik yapmıştır. Vefatından sonra yerine oğlu Hafız Mehmet Efendi geçmiştir. 1913 yılında Maarif Teşkilatı kurulduğu zaman Numune-i Terakki adı altında bir okul açılmış o okulun başöğretmeni olan Hafız Mehmet efendi okulu cumhuriyetin ilanına kadar idare etmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile Cırgıt Hoca Okulları kapatılmış, öğretmen ve öğrencileri resmi okullara alınmıştır. Kasım Efendi’nin yanına defnedilmiştir.

Kaynakça: meb.12.meb.gov.tr/meb-iys-dosyalar/16/05/710889/dosyalar/2016-01/ 0504485520152019 gazipaastratejik-plan.pdf. 

 

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 18:00-01:00
DERMAN İNEGÖL
Telefon:
Nöbet Saati: 18:00-08:30
GÜLİN
Telefon: