Abdülvasih Duran

DELİYE DEĞİL VELİYE HER GÜN BAYRAM

15 Ekim 2020 / Perşembe 11:23:00 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

          Bir şeyin hakikisi varsa mutlaka sahtesi de/çakması da vardır.Şunu demek istiyorum güzel Atasözlerimiz vardır.Bunlar kısa ve özlü cümlelerdir.Bir kaç kelimeden oluşun sözlerdir ama anlamları sayfalara sığmaz.

        Ancak ne var ki o güzelim Atasözlerimizin bir kısmının anlamlarını  bozdular.Hatta anlamsız ve kültürümüze yakışmayan sözler uydurdular.Kanaatimce anlamı bozulan bu sözlerden bir tanesi de "Deliye her gün bayram" sözüdür.Akıl sağlığı yerinde olmayan bir insanın hiçbir şeyi dert etmeyeceğinden midir yoksa sorumluluk taşımadığından mıdır bu sözü söylemişlerdir açıkçası bilmiyorum.

      Ama şunu kesin olarak biliyorum ki doğrusu "Deliye Değil Veliye Her Gün Bayram"dır.Neden veliye her gün bayram ve veli kimdir?

      Halk arasında sanıldığının tam tersine "VELİ" (Çoğulu Evliya) sadece bazı kimselerin değil bütün müslümanların ortak özelliğidir.Halk arasında "Veli"(Evliya) manevi olarak  belli  bir makam ve mertebeye ulaşmış kişilere denir.Oysa Kur'an'a göre Velî, dost, emir sâhibi ve iyi insanların, yâni müminlerin dostu (velîsi) olup onlara yardım ederek işlerini yönetendir.

          Yüce Rabbimiz Kur'an'da mü'minlerden bahsederken onların birbirlerinin yardımcısı/velisi olduğunu açıklar." Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir (dostu ve yardımcısıdırlar). Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azîzdir, hikmet sahibidir."(Tevbe,71).

        Veli kelimesinin müslümanların ortak bir özelliği olduğunu anladıktan sonra neden "Veliye Her Gün Bayram?" sorusunun cevabını verelim.

-Çünkü veli/müslümana göre nefes almak bayramdır .(Nefesin değerini nefesimiz kesilince anlarız).

- Çünkü veli/müslümana göre görebilmek,duyabilmek bayramdır.(Görmenin,duymanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu onları kaybedince anlarız).

- Çünkü veli/müslümana göre elden ayaktan düşmemek bayramdır.(Elden ayaktan düşünce değerini anlarız).

-Çünkü veli/müslüman her zaman şükreder. Yüce Rabbimiz  şöyle müjdeliyor:” «Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti.»(İbrahim-7).

Bu ayetten şu sonuçları çıkartmak mümkündür:

1)Eğer şükrederseniz Rabbiniz nimetlerini artıracaktır.

2)Eğer şükretmezseniz nimetleriniz azalacaktır.

3)Rabbiniz nimetlerini sayısal olarak azaltmazsa bile bereketini ve hayrını azaltır.(Çok malı olup ta huzuru olmayan nice insanlar vardır.)

4)Dünyada ki bu durumlardan sonra ahirette de şükretmeyeni şiddetli bir azap beklemektedir.Çünkü Rabbimiz şükredene azap etmeyeceğini şu ayet ile bize bildirmektedir:” Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.”(Nisa-147)

      Allah’ın bizlere ayetlerini/kitabını göndermesi de bizim için en büyük nimettir.Helalleri ve haramları bizlere öğretmesi aslında en büyük nimettir.Allah’ın bizlere Peygamberler göndermesi aslında bizlere verdiği değeri gösteriyor.Ya kitap/peygamber göndermeseydi de ahirette bizden  hesap sorsaydı halimiz ne olurdu? Biz namazı ,orucu,helalı, haramı nerden bilecektik? Aslında ibadetlerimizi yapmanın yanı sıra bizlere bunları bildiren Rabbimize ayrıca şükretmemiz gerekir.Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor:”… Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz!”(Maide-89).

        Bütün bunları öğrendikten sonra soruyorum:"Kime her gün bayram?".

Tüm Yorumları Göster (0)