Talha Bayraktar

Dört Günde Takdir Edilen Gıdalar

06 Kasım 2019 / Çarşamba 10:21:11 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Yeryüzünde bereketler yarattı ve orada tam dört günde gıdalar takdir etti. Bunlar ihtiyaç sahiplerininin çabalarına göre verilir. (FUSSİLET 10)

Ayet-i Kerime’de 4 günden bahsedilmektedir. Bu 4 gün hangi anlamdadır? Dünyadaki bütün gıdalar 4 günde mi yaratıldı? Yoksa buradaki gün kelimesi merhale anlamında mıdır?

 

Göğün yaratılması birinci merhale, yerin yaratılması ikinci merhale, dağların ve madenlerin yaratılması üçüncü merhale, bitki ve hayvanların yaratılması dördüncü merhale…

 

Acaba bu dört günden maksat 4 mevsim midir? Yeryüzünün tüm gıda ve ürünleri dört mevsim içinde oluşmuyor mu? Öyle ya; Rızka ulaşmak isteyenler 4 mevsimin şartlarına göre hareket ederler, oan göre ekip biçerler, ürün elde ederler.

 

A’râf 54. Ayet-i Kerime’de; “Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratandır.” Buyrulmakta.

 

Fussilet 9. Ayet-i Kerime’de de: “De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” Buyrulmakta.

        

Yeryüzü için iki gün, Gıda ve ürünler için 2 gün… İkisi birlikte değerlendirildiğinde 4 gün…Ve Göklerin yaratılması için 2 gün. Hepsi toplam 6 gün oluyor. Bu 6 günü bu şekilde anlamak mümkün mü?

 

Taberi’ye göre bu Ayet-i Kerime’nin tefsiri şöyledir; “Allah teala, yeryüzünün kendisini iki günde yarattığını, yeryüzünde var edilen ve orada yaşayanlar için gerekli olan şeyleri de iki günde var ettiğini bil­dirmekte böylece bütün bu işlerin dört günde bittiğini beyan etmektedir.”

Sorular soru üstüne. Allah ve Elçisi cevabını bize bildirmemişse bunların aslını bilmemiz mümkün değildir.

 

Ancak bazı çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Tefsirlerimizde bu konuda bir çok yorum var. Biz bunlardan Fizilali’l-Kuran’da geçen yoruma yer verelim:

 

“Hiç kuşku yok ki, bunlar süresini ancak yüce Allah'ın bildiği O'nun günleridir, şu yeryüzündeki günler değil. Yeryüzündeki günler dünyanın yaratılışından sonra ortaya çıkmış zaman ölçüm birimleridir.

 

 Dünyanın güneşin karşısında kendi ekseni etrafında dönüşü ile oluşan günleri olduğu gibi diğer gezegenlerin ve yıldızların da günleri vardır. Ve bunlar dünyadaki günlerden farklıdırlar. Bazısı daha kısa, bazısı ise daha uzundur.

 

İlk defa dünyanın yaratıldığı, sonra dağların oluştuğu, ardından zenginlik kaynaklarının varedildiği günler, başka ölçülerle ölçülen başka günlerdir. Bu günleri bilmiyoruz, ancak alışageldiğimiz dünya günlerinden çok daha uzun olduklarını biliyoruz.

 

Şu anda insan aklının ürünü bilimlerin son verilerine dayanarak en fazla şunu düşüne biliyoruz; Burada sözü edilen günler, yeryüzünün ardarda geçtiği, sonunda yerkabuğunun bugünkü şeklini alıp katılaştığı ve şu anda bildiğimiz hayata elverişli hale geldiği evrelerdir. Bu evreler -şu anda elimizde bulunan bilim-sel teorilerin dediğine göre- dünya ölçüleri ile yaklaşık olarak iki milyon yıl sürmüştür.

 

Bunlar sadece kayaların incelenmesine ve bunlar aracılığı ile dünyanın ömrünün belirlenmesine ilişkin varsayımlara dayalı bilimsel değerlendirmelerdir”

 

        

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)