Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

HIZIR BEY (ÇELEBİ)

06 Kasım 2018 / Salı 18:01:22 | YAZARLAR | Turhan Şahin

İnegöl kadısı, Eskişehir-Sivrihisar kazasında 1407 yılında doğdu. Babası Sivrihisar Kadısı Celaleddin Efendi’dir. İlköğrenimini babasından gördü. Ardından Molla Yegan olarak şöhret bulan Ahmet b. Armağan’ın yanında tahsiline devam etti. Hocasının kızı ile evlendi.

Eğitim sonrası Sivrihisar’da bir medresede müderris olarak göreve başladı. Hızır Bey Edirne’de padişah’ın huzurunda yapılan bir tartışmada Mısır veya Suriye’den gelen bir Arap Alime üstünlük kazanınca padişah’ın dikkatini çekti. Padişah tarafından Bursa’da Çelebi Mehmet Medresesi’ne   müderris tayin edildi.

Bu tayinin ardından İnegöl Kadılığı’na getirildi. Daha sonra Edirne’deki Üç Şerefeli Cami Medresesi’nde ders verdi, Yanbolu Kadılığı yaptı. İstanbul’un fethinden hemen sonra İstanbul’a kadı olarak  tayin edildi. Böylece şehrin sorunları ile ilgilenmeye başladı.

Adliye, belediye, emniyet ve imar hizmetleri ile ilgili düzenlemelerde bulundu. 1459 yılında vefat etti. Mezarının Zeyrek’te olduğu belirtilir. İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bu ad bu yerin kendisine padişah tarafından arpalık olarak verilmesinden dolayıdır.

Eserleri : El-Kasidet’ün-naniyye,  Ucaletü leyle ev leyleteyn, Tefsir-i Yasin-i Şerif, Terceme-i Külliyat-ı Hoca Ubeydullah, Terceme-i Metali-u’l-envar, Tuhfe-i Sultan Murad Han,

Kaynakça : TDV İslam ansiklopedisi c-17, s.415

HATİCE SULTAN

Sultan II. Bayezid’in kızı olup 1465 yılında doğmuştur. 1500 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir. Muradiye’de kendi adıyla anılan türbede gömülüdür. Edirnekapı’da mahalle, mescit, okul ve çeşmesi vardır. Tırhalla’da cami, mescit, hamam İnegöl’de de hayratları vardır.

Gürle’ye bağlı Ebe köyünde, Dutluca ve Sölöz’de vakıfları vardır. Bursa’ya bu vakıfları yönetmek için gelmiştir. Eşi olan Sadrazam Gedik Ahmet Paşa Cem tarafını tuttuğu savıyla öldürülünce Sultan’a kızıp Bursa’ya geldiği söylenir.

Kaynakça : Raif Kaplanoğlu, Bursalı Şair, Yazar ve Ünlüler Ansiklopedisi, s.163

HATİCE HATUN

Osman Gazi’nin oğlu Savcı Bey’in oğlu Süleyman Bey’in kızıdır. Babası İnegöl-Kulaca Köyünü mülkiyet üzere mutasarrıf iken kızına vermiştir. Hatice Hatun’da vakfedip hayatta oldukça hasılına kendisi mutasarrıf olup vefatından sonra her gün altı cüz Kur’an okunmak üzere şart eylemiştir.

 İkisi Hatice Hatun’un atası, anası ruhu için, İkisi zevci Mehmed Bey (Mehmed Bey’de Yahşi Bey’in oğludur). İkisi kızı Fatma ve Elaldı Hatun’lar için. Oğlu Mustafa Paşa, Halil Çelebi ve Fatma Hatun’lar 1492 den önce ölmüşler ve miraslarını Hatice Hatun almıştır. (BS.10/150)

 

Tüm Yorumları Göster (0)