Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

İZ BIRAKAN İNEGÖLLÜLER

13 Mayıs 2022 / Cuma 13:54:41 | YAZARLAR | Turhan Şahin

ACAR, ARZU

Roman yazarı, hemşire. 1975 Artvin doğumludur.

Artvin Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olarak  Ardahan Devlet Hastanesinde hemşire olarak göreve başladı.

Sekiz yıl süren Ardahan’da görev sırası Anadolu Üniversitesi Veterinerlik ve Laborantlık Bölümü’nü de bitirdi.

 2012 yılında İnegöl Devlet Hastanesi Personeli olarak çalışırken “Silinmeyen İzler” adlı bir roman yazdı ve kendi imkanları ile yayınladı. Lise yıllarından beri böyle bir hayali olduğunu ifade eden Acar romanında mesleği gereği karşılaştığı karakterlere yer verdiğini ve yazarak kendini daha iyi ifade edebildiğini söylüyor.

23 yıllık hemşire 15 yıllık İnegöl Devlet Hastanesi personeli olarak hayatını İnegöl’de sürdürmektedir.

Kitap : Silinmeyen İzler (2012)

Kaynakça : Erkal Altay aracılığı ile yazılı kendisi ile görüşüldü.   www.yildirimgazetesi.com/haber/ inegol-devlet-hastan-10598.html

 

AHİ YUSUF

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 23 s 1198/17 Ocak 1784 tarihli belgede “Ashabı hayrat’dan Ahi Yusuf’un bina eylediği Nakşibendiye Zaviyesi” ifadesi yer almaktadır.

Ahi Yusuf Zaviyesi Bursa’daki diğer Ahi Zaviyeleri gibi yüzyıllar boyunca faaliyet göstermiş ve sahip oldukları vakıflardan elde edilen gelirler sayesinde seyahat eden yolcular ve kimsesizlerin doyurulması fonksiyonunu icra etmiştir.

Zamanla Nakşibendi Dergahına dönüşmüş, son dönemlerinde Halveti ayinleri de yapılmıştır. Sonraları vakıf arazi ve gelirlerinde azalma olmuş, hayatını sürdüremez duruma düşmüştür. 20. Yüzyıl’ın başından itibaren günümüze intikal edememiştir.

Ahi Yusuf’un kim olduğu ve nereden geldiği hakkında pek bilgi yoktur. XVI. Yüzyıl sonlarında zaviyenin şeyhliğini Ahi Yusuf’un neslinden gelen Ahi Hamza yapmaktadır.

Ahi Hamza’dan sonra ise oğlu Mustafa zaviyenin şeyhliğini üstlenmiştir.

Kaynakça : Yrd.Doç.Dr.Serdar ÖSEN İnegöl ahi Yusuf Tekkesi Hakkında Bazı Tespitler (14-16 Ekim 2016 İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu Kitapçığı s.449,459)   

Tüm Yorumları Göster (0)