Talha Bayraktar

K.KERİM SAYILARI / 2 KANATLI KUŞLAR (2)

15 Ekim 2020 / Perşembe 11:26:10 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.”  (ENAM 38)

HER CANLI HESAP VERECEK: Kuşlar ve tüm hayvanlar da kıyamet günü insanlar gibi dirilip Allah’ın huzuruna geleceklerdir. Hayvanlar da insanların hesabında şahitlik edeceklerdir. Hayvanlara zulmedenler de Allah’a (c.c.) hesap vereceklerdir.

Müslüman, ister insan olsun, ister hayvan olsun, hiçbir cana zulmetmez. Hiçbir canın hakkını yemez. Hem insanlara hem de hayvanlara karşı merhametli olmalıyız.Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır: “Merhamet edene Allah da merhamet eder; yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin” [1]

Resulullah Efendimiz (s.a.v) çok susamış bir köpeğe zor şartlar altında su içirdiği için bir günahkâr kadının bağışlandığını haber vermiştir.[2]  Resulullah Efendimiz (s.a.v) bir kediyi hapseden, aç ve susuz bırakarak işkence eden bir kadının da bu yüzden cehennemlik olduğunu bildirmiştir.[3] İnsanlarla ve hayvanlarla ilgili tüm davranışlarımızda, birgün hesap vereceğimizi dikkate alarak hareket edelim.

Hz.Ebu Zer (r.a) anlatıyor : “Ben Allah Rasûlü’nün (s.a.v)  yanında iken, birden iki keçi toslaştı. Allah Rasûlü (s.a.v) : Niçin toslaştıklarını biliyor musunuz? diye sordu. Bilmiyoruz, cevabı üzerine de şöyle buyurdu: Fakat Allah biliyor ve aralarında hükmedecektir.”[4]

Hz. Osman da (r.a.) Resulullah Efendimiz’den (s.a.v) şu sözleri işittiğini söylemiştir : “Kıyamet günü boynuzsuz koyun ile boynuzlu koyun arasında mutlaka kısas yapılacaktır.”[5]

Resulullah Efendimiz(s.a.v) buyurdular ki: "Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, kıyamet gününde herşey birbirinden şikâyetçi olacaktır. Öyleki, iki koyun dahi birbirlerini boy­nuzlamaktan şikâyet edeceklerdir.” [6]

Hayvanlar içersinde cennete gireceği haber verilen hayvanlar vardır; Kurban edilen hayvanlar gibi… Diğer hayvanlar hesaba şahitlik ettikten sonra toprak olacaklardır. Hatta hayvanların toprak olup azaptan kurtulduklarını gören Kâfiler şöyle diyeceklerdir: «Keşke ben de toprak olaydım.»[7] (

 

İLK HELAK OLACAK OLAN HAYVAN TOPLULUĞU ÇEKİRGE: Hz. Ömer’in (r.a.) devlet başkanlığı döneminde çekirgelerin azaldığı görülmüş. Hz.Ömer (r.a) bu duruma kederlenmiş. Çevre bölgelerde çekirge görülüp görülmediğini araştırmak atlı görevliler göndermiş.  Yemen taraflarında görevlendirilen bir atlı, bir avuç çekirge getirip Hz. Ömer'e sunmuş. Çekirgeleri gören Hz. Ömer, üç kere tekbîr getirip Allah’a şükretmiş ve Resulullah Efendimiz’in (s.a.v) şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Allah Teâlâ bin ümmet yaratmıştır. Bunlardan altıyüzü denizde, dörtyüzü karadadır. Bu ümmetlerden ilk helak olacak olan ise çekirgedir. O helak olduğunda bir tertîb üzere yollan kesilinceye kadar peşpeşe geleceklerdir.”[8]

HÜLASA: Ey insan, seninle birlikte şu dünya semasının altında yaşayan hayvanlara bak da ibret al. Onlar kulluğunu en güzel şekilde yapıyorlar. Ya biz? Unutma, Allah’ın yarattığı tüm canlılar hesap günü O’nun huzurunda toplanacaklar. Sen de onların arasında olacaksın. Cin, insan, hayvan, her yaratık, birlikte Allah’a hesap vereceğiz Can! Rabbinin huzuruna çıkacağın günü unutma. Hiçbir canlıya zulmetme. Kulların hakkını çiğneme. Başkasının hakkını yeme. Çünkü hesap var. Çünkü kul hakkını affetmiyor Allah (c.c.) Ona göre yaşa.

 

 

 

 

 


[1] Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58

[2] Buhârî, “Şirb”, 9; “Me?âlim”, 23; Müslim, “Selâm”, 153, 154, 155

[3] Buhârî, “Bed?ü’l-?al?”, 16; Müslim, “Selâm”, 151-152; “Tevbe”, 25

[4] Ahmed b. Hanbel, Müsned c. 5, s. 162

[5] Ahmed b. Hanheİ, MÜsned, c. 2, s. 235, 301

[6] Ahmed b. Hanbel, Müsned c. 2, s. 390, c. 3, s. 299

[7] Nebe' Suresi, 40. Ayet-i Kerime) (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri)

[8] (İbn-i Kesir)

Tüm Yorumları Göster (0)