Talha Bayraktar

KURAN SAYILARI/ YÜZ BİN KİŞİYE GELEN ELÇİ: HZ YUNUS-2

22 Ekim 2021 / Cuma 12:41:05 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Onu, yüz binden daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.”  (SAFFAT 147)

HZ.YUNUS’UN MAKBUL DUASI: Boğulmak üzere olan Hz.Yunus’u bir balık yutar. Rivayetlere göre Hz.Yûnus, balığın karnında üç, yedi veya kırk gün kalmıştır. Hz.Yunus balığın karnında ima ile secde edebilir ve şöyle niyaz eder: “Ya Rabbi, hiç kimsenin secde etmediği yeri ben senin affını kazanmak umuduyla mescid edindim”

Hz.Yunus balığın karnında Allah’ı zikreder, tevbe edip şu duayı yapar: “Senden başka ilâh yoktur, şüphesiz ben zalimlerden oldum”[1] Bu surede Hz.Yunus Zü’n-Nun yani Balık sahibi olarak anılır. Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki: “ Yunus’un duası ile dua eden Müslüman’ın duası mutlaka kabul edilir.”[2]

Hz.Yunus’un Duası kabul edilir ve Allah’ın rahmetiyle güçsüz bir halde balığın karnından karaya çıkarılır.[3] Karaya bırakıldığında ayakta duramaz, göremez ve yürüyemez bir haldedir. Kendisine gölge yapması ve şifa bulması için yanında kabak cinsinden geniş yapraklı bir bitki yaratılır.[4]

Hz.Yunus, Şifa bulduktan sonra tekrar kavmine elçi olarak gönderilir. Hz. Yûnus, iman eden kavmine vefat edinceye kadar rehberlik yapar.[5]  

“Öyle ise rabbinin hükmünü sabırla karşıla ve öfkeye kapıldıktan sonra ıstırap içinde haykıran balık sahibi gibi olma” âyetinde[6] Hz. Yûnus’un davranışı kınanmakta ve Resûl-i Ekrem’e, müşriklerin iman etmemesi durumunda hemen öfkeye kapılmaması bildirilmektedir.

KARDEŞİM YUNUS’UN MEMLEKETİ: Resûlullah (s.a.v) Taif seferinde saldırıya uğramıştı. Sığındığı bağda kendisine üzüm ikram eden Addas isimli Hristiyan köleye, teşekkür ettikten sonra; “Nerelisin?” diye sorar. Ninovalı olduğunu öğrenince de: “Demek kardeşim Yunus’un memleketindesin” buyurur.

Resûlullah (s.a.v) Mekke ile Medine arasındaki Şam yolundaki Herşâ tepesine geldiğinde, “Yuları hurma lifinden olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir abâ ile Yûnus’un buradan telbiye ederek geçtiğini görür gibiyim” buyurmuştur.[7]

HEPİMİZ BİR YUNUS’UZ: Hülasa: Peygamberler günah işlemezler. İsmet sıfatına sahiptirler. İnsani özelliklerinden dolayı hata yapabilirler. Buna da zelle denir. Peygamberlerin nefsi ve insani özellikleri ilahi kontrol altındadır. İnsanlar içersinden çıkarılan, insanlara gönderilen elçiler oldukları için hata yapmaları da insanlara örnek olması içindir. Hz.Yunus gibi bir peygamberin hata yapması, örnek ve ibret olması için ilahi bir takdirdir. Nitekim Hz.Yunus’un bu hatası ve kıssası, biz insanlara örnek olarak K.Kerim’de yer almaktadır.

Almamız gereken mesajlardan biri şudur: Herkes bir Yunus olduğunu unutmasın. Baba ailesinin Yunus’udur. Anne çocuklarının Yunus’udur. Öğretmen sınıfının Yunus’udur. Patron işçilerinin Yunus’udur. Başkan şehrinin Yunus’udur. Hz.Yunus’un halkı 100 binden fazla idi. Bizim aile halkımız 3 kişi de olsa Yunus’un hayatını örnek alalım ve O’na göre evimizin Yunus’u olalım. Hemen küsüp terk etmek yok mesela…

 

 

 

 


[1] Enbiyâ suresi 87-88

[2] Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170

[3] Kalem suresi 49

[4] Kalem suresi 49-50

[5] Yûnus suresi 98

[6] Kalem suresi 48

[7] Müsned, I, 216; Müslim, “Îmân”, 268, 269; İbn Mâce, “Menâsik”, 4

Tüm Yorumları Göster (0)