Ali Yoran
tarikali@gmail.com

MANASIZ MADDE ÇIKMAZINA ÇÖZÜM

11 Ekim 2018 / Perşembe 16:19:50 | YAZARLAR | Ali Yoran

MANASIZ MADDE ÇIKMAZINA ÇÖZÜM

Zatına layık şekilde Hamd- u Sena Allah’a, sınırsız Salat ve Selam Yüce Resulullah’a

Varlıklar âlemi gözle görülen âlemin yanında mana alemini de içine alan alemdir. Eskiden varlık denilince sadece maddi âlem anlaşılmazdı. Şu zamanda ise bilim dünyası sayesinde sadece maddi alan anlaşılır oldu. Her şey maddi, somut, deney ve gözlemle ispat sürecinde değer kazanır hale getirildi. Bilim ne diyorsa kabulümüz haline geldi.

VARLIK; MADDE VE MANADAN İBARETTİR

Varlık hem maddi hem mana özellikleri taşır. Manayı dışarıda bırakan bilim her zaman eksik kalacaktır.

Cern şehrinde yapılan deneyde atom altı parçacıklar üzerinde yapılan araştırmalar hala devam ediyor. Geçen sene yaklaşık bu zamanlarda eldeki veriler ışığında şu açıklamayı yapmışlardı.

“Şu ana kadarki bulgularımıza göre dünyamızın var olması ve bizim burada yaşıyor olabilmemiz imkânsızdır” bilim dünyası maalesef manayı, ruhu ve nuru hesaplarına katamadığından tam bir sonuç elde edemeyecektir. Mana olmadan ya da hesaba katmadan dünyanın oluşumu ve maddeyi ortaya çıkaran güç (Nur) bilinmeden hakikate ulaşamayacaktır.

Bilimin bu çıkmazı, kendilerinin sahip olduğu Pozitivist bakış açısı ve Ortaçağın Kilise baskısıyla bilim adamlarının cezalandırılmasıyla dine karşı tepkiselliği sebebiyle bir kısır döngü halini almıştır. Kilisenin her söylediğinin bir inanç sayılması bilim adamlarını dine düşman etmiş, Reform hareketlerinin doğal sonucu olarak din devre dışı bırakılmıştır. Ön yargılarından kurtulamadığı sürece kilisenin bilim adamlarına yaptığının benzerini şimdi bilim din için yapmaktadır.

BİLİM İLE DİN ASLA ÇELİŞMEZ

 Bilim verilerini dinden ilham almak suretiyle bir de böyle deneyelim dese birçok formül netleşecektir. Evrimci ve Darwinci bakışı çıkmazlarının temel unsurlarını oluşturuyor.

300 yıldır bizlerde bilim alanında Müslüman bilim adamı çıkartamadığımız için bilimi kendi verileriyle bilime cevap veremiyoruz. Bilim ile ilimi harmanlayacak bize ufuk açacak Müslüman bilim adamlarına ihtiyacımız var.

Manayı vermeden din eğitiminden bahsedilemez. Din derslerini şekilden kurtarmak için doğa ile doğal olandan hareket edilip insanın kainatın bir parçası olduğu talebelerimize göstermek mecburiyetindeyiz.

Din dersi Öğretmenlerimiz FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, COĞRAFYA, SOSYOLOJİ, MANTIK gibi bilim dallarında dirsek çürütmelidir. Zira bilim bir din tasavvuruna dönüşmüş durumdadır. Talebelerinize tüm bu bilimlerden hareketle dini anlatmanız gerekmektedir.

Sadece bu “âlem tesadüfen olamaz böyle delil var şöyle delil var” demekle bu iş olmaz. Artık karşınızda hocam ben Allah’a inanıyorum ama peygambere Kur’an’a inanmakta şüphelerim var diyen gençler var.

 İnanç bir sonuçtur. Çünkü onun varlık âlemine bakışı, anlamlandırma çabası kendisinin inancını oluşturur. İnsan inancını yaşantısına yansıtır. Akli ve bilimsel verilerle dini buluşturmamız gerekir. Din Yüce Allah’ın yarattığı her şeyle ilgili değil mi? Bu bilimlerle hakikat perdesini aralamak şarttır.

İnsan iki kanatlı kuş gibidir. Maddeyi ve manayı kuşanırsa uçamayacağı, çıkamayacağı sema yoktur.

Allah Teâlâ semanın kapılarını iman sahiplerine açar. İlim ilgiyle çabayla elde edilir. Bilimin çıkmazlarına cevapları ancak iman sahipleri verebilir.

Muhabbetle kalın..

 

Tüm Yorumları Göster (0)
NÖBETÇİ ECZANE
Nöbet Saati: 18:00-01:00
DERMAN İNEGÖL
Telefon:
Nöbet Saati: 18:00-08:30
GÜLİN
Telefon: