Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

MEHMET RUHİ (TURAN) EFENDİ

05 Aralık 2018 / Çarşamba 09:18:20 | YAZARLAR | Turhan Şahin

1899 yılında İnegöl’de dünyaya geldi. Ailesi Saraybosna kökenlidir.  1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında İnegöl’e yerleşirler. İlk temel dini bilgilerini İnegöl’lü Murat (Arslaner) Hoca’dan alır. 1905 yılında aile Orhaneli’ye taşınır. Çocukluğu ve gençliği burada geçer. Hafızlık eğitimi alır. Birinci Dünya Savaşı koşulları döneminde çeşitli fıkhi ve tasavvufi eserleri okuyarak kendini geliştirir.

17 yaşında İstanbul Fatih Medresesi Müderrislerinden oluşan bir heyet tarafından imtihan edilir ve icazetini almış olur. Askerlik sonrası Bursa Büyükorhan Merkez Camiinde imam olur. 1939 yılında Balıkesir Dursunbey’e yerleşir. Halk arasında “Sarı Hafız Hoca” adıyla anılır. Balıkesir’de belgesiz vaaz verdiği gerekçesi ile şikayet edilir.

Ankara Diyanet İşleri Başkanlığında imtihan edilir ve belge konusu çözülür. Kendisine Diyanet İşleri Başkanlığında önemli bir görev teklif edilir; teşekkür eder, talebe yetiştirmeye devam etmek istediğini söyler ayrılır. İnegöl’deki dostlarının arzusu üzerine dönem dönem İnegöl de verdiği vaazlar da ilgi ile karşılık bulur. 1981 yılında vefat eder.

Kaynakça : dergipark.ulakbim.gov.tr/uluifd/article/viewFile/5000018419, uü.ilahiyatFak.sayı 8,cilt 8, 1999 Doğumunun Yüzüncü Yılı’nda Sarı Hoca (Mehmet Ruhi TURAN), www.dunyabizim.com./balıkesir /7949/sari-hocayi-unutmadik-unutamayiz.html

 

.

MEHMET İZZET EFENDİ

Bursa Vilayet-i Umumi  Azası, İnegöl Müftüsü. 21 Haziran 1867’de Batum-Acara Hulo Kazası Gorcomi Köyünde doğdu. İlk tahsilini Batum’da yaptı. 1887’de tahsil için İstanbul’a geldi. Sarf ilmi okudu. 1900 yılında ruus imtihanında Hamidiyye ruus’u kazanmıştır.

 Ulema’dan Mustafa Efendi’den 1901 yılında icazet aldı. 1900 yılında İnegöl Hoca köy Hamidiye Müderrisliğine tayin oldu.  1906 yılında Uşşaki tarikatından Şeyh Burdur’lu Mustafa Safi Efendiye intisap etti. 1916 yılında icazet aldı. İnegöl’de medresede müderrislikle birlikte şeyhliği de yapmıştır. 1902, 1908 ve 1926 yıllarında üç kez hacca gitmiştir.

Şam, Kudüs ve Mısır’a seyahatlerde bulunmuştur. İnegöl’de ikameti sırasında kişiliği ve bilgisi nedeniyle halkın sevgi ve saygısını görmüştür.  İnegöl’deki tarikat şeyhliği döneminde yüzlerce müridi olmuştur. Sefine-i Evliya kitabının müellifi Bursa’lı Hüseyin Vassaf Efendi’de bunlardan biridir.

Bir dönem 1914-1917, 1917-1920 yılları Bursa Vilayet Azalığı  da yapmıştır. Yunan işgalinde medrese ve dergahı yakılınca tekrar yapımı için uğraş vermiştir. Gürcü’ce, Türkçe, Arapça ve Farsça okur yazar dı.

Kaynakça : www.ussaki.com/v2/huseyın-vassaf-efendi-etkinliği, www.dunyabizim.com/ilgilihaber/ 17399/hocakoydeki-cinar-o-yuce-cinari-isaret-ediyor.html

 

Tüm Yorumları Göster (0)