Turhan Şahin
turhansahin@hotmail.com

PAUL J. MAGNARELLA

26 Kasım 2018 / Pazartesi 18:09:57 | YAZARLAR | Turhan Şahin

“Bir Köy’ün Serüveni” adlı kitabında Türkiye’deki Gürcü Köylüler arasında gelenek, göç ve değişim konusunu işledi ve bu çalışmasını İnegöl Hayriye Köyünde aralıklı olarak iki yıl kalarak hazırladı. Bu insanların Avrupa’ya göç öncesindeki geleneksel yaşam tarzlarını ve göçün yaşamları ve geride bıraktıkları köyleri üzerindeki etkilerini inceledi. Paul j.Magnarella, Varren Wilson College, Asheville, NC USA’da Barış Ve Adalet Araştırmaları Direktörüdür. JD’yi onurlarla, Florida Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Üniversite Doktora Programında yer aldı. Yugoslavya BM Mahkemesi’nde Görev Uzmanı olarak bulundu. Amerikan Antropoloji Derneği İnsan Hakları Komisyonunda Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk, Nükleer Silahsızlanma, Türkiye ve Afrika gibi konularda 100’den fazla akademik makale 6 kitap hazırladı.Afrika’daki Adalet; Ruanda Soykırımı, Ulusal Mahkemeleri ve BM Ceza Mahkemesi (2000) adlı kitabı Üçüncü Dünya Etüdleri Birliğinden Yılın  Kitabı ödülü aldı. Bir seminer için Türkiye’de bulunduğu 14 Ekim 1985 tarihinde Hayriye Köyünü ziyaret etti. Türkçe ve İtalyanca biliyor.

Kitap : Köylü Girişim : Türkiye’de Gürcü Köylüler Arasında Gelenek, Göç ve Değişim (1979-İnegöl Hayriye Köyü), Kaynakça : https://www.amazon.com/Paul-J-Magnarella/e/B001HOFDYQ 

 

 

MEHMED BEY (MUSTAFAPAŞA OĞLU)

Hamza Beyin oğlu Mustafa Paşa’nın oğludur, ümeradandır. Bursa Sicilleri Arşivinde mahfuz (45/116) numaralı sicil defterinde tescil edilen bir kayda göre 1510 yılında İnegöl Kazasında dört okuldan biri Mustafapaşa oğlu Mehmed Bey’e aittir. Diğerleri ishakpaşa’nın, Hamzabey’in ve Sofi Sinan’ın mektepleridir. 1506 senesi Ağustos’unda Bursa’da Şeyh Taceddin Zaviyesi Mahallesinde bir muallimhane ve İnegöl’de Hamza Bey Köyü’nde cami, darültalim, köprü, bina vakıf eylemişti. (BAVS-67)21.12.1513’te Aydın Livası Emiri idi. (BS-25/322). 1512’de Bolu Sancakbeyi iken Hamza Bey vakıfları mütevellisi olmuş ve imarette çalışanların, hafızların azil ve nasbi mütevelliye ait olduğuna dair Bursa’da bulunan padişahtan ferman çıkartmıştır. (BS 10/13, 25/319 Şam Beylerbeyi iken 1517’de Şam’da ölmüştür. Oğlu Abdullah Bey vardı. Vakfiyesinde hemşiresi Aysel Hatun’un ruhuna cüz şart eylemiştir. Muhallefatı (28/18) sicilde teftiş olunması emredilmiştir.

Mehmet Çelebi’nin babasının kız kardeşleri  Hafsa  Fatma ve Kardeşleri  Mahmud ve Halil’in miraslarından hissesine düşen mikdarı  Hamzabey oğlu Mehmed Bey oğlu ümeradan Bali Bey’den aldığını 1498 Eylül’ünde mahkemede itiraf eylemiştir. (95.10/150) BK III 227, Eşi Hatice Sultan adına da Kulaca Köyü’nde bir mescit ve medrese yaptırmıştır.Recep Akakuş Coğrafya’dan Vatana İnegöl ve Alperenler Kitabı (2011) C.1,s.122’de Musatafa Paşa oğlu Mehmed Bey İnegöl Hamzabey Köyü’nde kendi adına bir mescit ve medrese yaptırdığı gibi eşi Hatice Sultan’a da Kulaca Köyü’nde bir mescit ve medrese inşa ettirmiştir. 1516 yılında Mercidabık Muharebelerinde şehit oldu.

Kaynakça : Recep Akakuş Coğrafyadan Vatana Alperenler 2011 s.60,61,122, c.2, s.137

 

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)