Talha Bayraktar

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN MU

14 Şubat 2013 / Perşembe | YAZARLAR | Talha Bayraktar

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN???

 

Sözlükte sevgi: sevme hissi, aşk ve muhabbet olarak tanımlanır. Sevilen kimse veya şeye de sevgili denir. Sevgili; dost ve yar yerine de kullanılır.

Sevgili kelimesinin Arapçası ?habib? kelimesidir. Örneğin Peygamber Efendimizin lakaplarından biri ?Allah?ın sevgili kulu? anlamındaki ?Habibullah? ismidir.

Sevgili kavramından sadece karşı cinsi anlamak doğru değildir. Hele hele sevgili tanımının nikahsız ve ahlak dışı birliktelik yapılan kişi için kullanılması ne büyük yanlıştır.

İnsanın, yaşayan insanlar arasında eşinden daha yakın bir sevgilisi olabilir mi?

Sevgi duyulan kişi anlamında; annemiz, babamız, çocuklarımız da bizim sevgilimizdir.

Biz insanlar sevgiyle doğar ve sevgiyle yaşarız. Ekmek gibi, su gibi sevgiye ihtiyaç duyarız. Bu yönüyle sevgi inanç gibi ruhumuzun gıdasıdır. Sevgisiz kaldığımız gün mutsuz ve huzursuz oluruz.

Sevgiye ihtiyacımız her andır, her gündür. Sevgiyi ve sevgiliyi bir güne hapsetmek, bu kutsal değere yapılan en büyük haksızlıktır.

Peki özellikle Hıristiyanlık aleminde ve Batı kültürünün etkisi ile ülkemizde de her yılın 14 Şubat günü kutlanan, söz de sevgililer özel günü nerden gelmektedir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ

 

Bugün kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, Roma Katolik Kilisesinin inanışına dayanmaktadır. Papalık tarafından, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilmiş, bir Hıristiyan kutlama günü olarak ortaya çıkmıştır.

Bu sebeple bugünün Hıristiyan  toplumlardaki gerçek ismi Aziz Valentin Günüdür

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, Hıristiyan kültürünün küresel etkisi ile bir çok ülkede sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

Antik Romada 15 Şubat, sözde bereket tanrısı Lupercusun onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercusun din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi.

Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubatta genç erkeklerin genç kızların isimlerini, kura çekerek çıkan kızlarla bayram boyunca birlikte gezme alışkanlığı vardı. 469 yılında, Papa bu gayri-Hıristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi.

 

 

 

 

 

 

 VALENTİNE GÜNÜ MÜ, SEVGİLİLER GÜNÜ MÜ?

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisinde 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir.

 Valentinenin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 yılında kilise tekrar takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransada ve İngiltereda 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi.

Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine ?Valentine? diye hitap etmekteydiler.

        Bir kez daha vurgulamakta fayda var ki aslında bugün sevgililer günü değil, Hıristiyan azizi Valentine adına ilan edilen bir kutlama günüdür.

 

 

YOZLAŞAN BATI KÜLTÜRÜNÜN BİR KALINTISI: 14 ŞUBAT

Hıristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Bu efsanelerden birine göre  : Valentine, Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmişti. Bu yüzden bugün sevgililer günü olarak benimsenmiştir.

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howlandın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur.

Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada alışveriş çılgınlığının ön plana çıkarıldığı bir kampanyaya dönüştürülmüştür.

14 Şubat Sevgililer günü, Noel kutlamalarında olduğu gibi Hıristiyan kökenli bayramlardan biri olduğu için bir çok Müslüman ülkesinde hoş karşılanmamaktadır.

14 Şubat Sevililer günü yozlaşan batı kültürünün kalıntılarından başka bir şey değildir.

Bizim ne inancımızda, ne tarihimizde, ne de kültürümüzde bugünün bir yeri yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)