Talha Bayraktar

SORULARLA K.KERİM

14 Temmuz 2016 / Perşembe 18:48:12 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

SORU 146: Bakara Suresi 54. Ayet-i Kerime’de geçen bir kavramdır. Sözlük anlamı; daha önce benzeri olmaksızın bir şeyi yaratan, demektir. Esmaü’l-Hüsna’da yer alan Allah’ın güzel isim ve sıfatlarından birisidir. Tanımı verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) El-Bariu

B) Rahman

C) Rahim

D) Melik

E) Rab

 

SORU 147: Aşağıdaki olaylardan hangisi İsrailoğulları ile ilgili değildir?

A)Firavun’un yeni doğan erkek çocuklarını öldürüp, kızları hayatta bırakmaları

B) Yarılan denizi Fravun ve askerlerinin geçip İsrailoğulları’nın peşine düşmeleri

C) Hz. Musa’nın 40 gece aralarında olmadığı süreçte buzağıya tapmaları

D) Bulutla gölgelenmeleri

E) Gökten inen kudret helvası ve bıldırcın ile rızıklandırılmaları

 

 

SORU 148: Bakara Suresi 55. Ayet-i Kerime’de mealen Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:   Ey İsrail Oğulları hatırlayın, demiştiniz ki; “ Ey Musa, Allah’ı gözlerimizle açıkça görmedikçe sana inanmayız.” Bu isyanları üzerine Allah (c.c.) İsrailoğulları’nı neyle cezalandırmıştır?

A) Deprem

B) Şiddetli ses

C) Yıldırım çarpması

D) Fırtına

E) Sel

BAKARA SURESİ 55. AYET-İ KERİME:  Ey İsrail Oğulları hatırlayın, demiştiniz ki; “ Ey Musa, Allah’ı gözlerimizle açıkça görmedikçe sana inanmayız.” O anda sizi yıldırım çarpmıştı, öylece bakakalmıştınız. 56.  Ölümünüzden sonra sizi yeniden dirilttik. Umulur ki; akıllanıp şükredersiniz, diye…”

 

SORU 149: Aşağıdakilerden hangileri, İsrailoğulları’na verilen nimet ve imkânlardandır?

1- Bulutla gölgelenmeleri

2- Gökten Kudret helvası inmesi

3- Gökten bıldırcın eti inmesi

4- Çölde onlar için on iki pınar fışkırması

5- Denizin yarılıp, ayın ikiye bölünmesi

A) 1

B) 1-2

C) 1-2-3

D) 1-2-3-4

E) 1-2-3-4-5

BAKARA SURESİ 57. AYET-İ KERİME: Sizi bulutla gölgeledik. Size gökten kudret helvası ve bıldırcın kebabı indirdik.“Size verdiğimiz rızıklardan temiz olanlarını yiyin” buyurduk. Bunca ikramımıza rağmen, onlar nankörlük ederek bize değil, sadece kendilerine yazık ediyorlardı.

 

SORU 150: Bakara Suresi 58 ve 59. Ayet-i Kerimeler’de mealen Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: 58. Bir zamanlar İsrailoğulları’na demiştik ki; “Şu şehre girip yerleşin. Şehrin imkânlarından dilediğiniz gibi faydalanın. Şehrin kapısından saygı ve hürmetle girip, Allah’a secde edin. Allah’ım, bizi affet, deyin. Biz de sizin günahlarınızı affedelim. Biz iyilik yapanlara karşılığını fazlası ile veririz.”59. Fakat nankörler, Allah’ın bu sözünü başka sözlerle değiştirdiler. Biz de yoldan çıktıkları için nankörlerin üzerine gökyüzünden bir bela indirdik.” Tefsirlere göre; İsrailoğulları’nın girdikleri şehir hangi şehirdir ve yoldan çıktıkları için gökyüzünden inen bela nedir?

A) Kahire- Taun hastalığı

B) Mekke-Veba

C) Mekke-Allah’ın gazabı

D) Kudüs- Yıldırım çarpması

E) Kudüs- Taun hastalığı

 

CEVAP ANAHTARI:

146.SORU: A

147.SORU: B

148.SORU: C

149.SORU: D

150. SORU: E

 

 

NOT:  1-K.Kerim’in başından itibaren meal ve tefsir soruları paylaşıyoruz. Bakara Suresi ile sorularımıza devam ediyoruz. Her gün devam edeceğiz inşallah!

2-Bu bir yarışma değil, gönüllü bir çalışmadır. Her gün nasip olursa 5 soru paylaşacağız. Bu çalışmada ölçümüz K.Kerim ve Sünnettir. K.Kerim’i en güzel şekilde yaşayan ve yaşatmaya çalışan Resulullah Efendimiz’in sünneti ışığında, bu çalışmamızı yapmaya çalışacağız inşallah!

 

3-Bugün 150. sorumuzu paylaştık.

4-Diğer paylaştığımız sorulara : “UFKA YOLCULUK YARIŞMAYA HAZIRLIK SORULARI” isimli Facebook grubumuzdan ulaşabilirsiniz.

5-Görüş ve tespitlerinizi, eksik ve yanlış bulduğunuz yerleri bize yazın lütfen!

Mail adresimiz: talhabayraktar@hotmail.com  

Tüm Yorumları Göster (0)