Bahattin Tatlı
btatli@hotmail.com

Türklerin Beka İle İmtihanı

21 Mart 2019 / Perşembe 08:46:56 | YAZARLAR | Bahattin Tatlı

Bu haftaki Dipsizgöl Kıraathane sohbetimize: Havaların yaza kokmasından gayri Meşelikteki Meyve Toplama Merkezi yanında bulunan mezarlığın oradaki yeni tanzim satış reonundan devam edeceğiz.

Yatsı Namazından çıkanlar 1 'er, 2 ' şer sohbet mekanına gelmektedir. Akabinde İncili Çavuş  da, mekana teşrif etmiş ikram faslına geçilmiştir. 
Meydana, herkesden önce gelen Parmaksızların Ömür çayın altını yakmış olduğundan. ''Bu hafta çaylar benden olsun İncili Dede.'' Deyen de; yanında dikilmiş İnegöl'ü kuşbakışı izlemekte olan emicası Parmaksız Şaban  da; '' Bundan gayri kek yoktur. Piskevit VAR. İlk haftaya istinaden piskevit ' ler de benden. Yiyin gari.''

İncili Dede sohbete başlar:''Sağ tarafımızda köyümüzün mezarlığı bulunmaktadır. Ve Mezarlıktaki yatmakta olan köylülerimizin bu dünyada beka dahil hiç sorunları kalmamıştır. Karşımızda ışık hüzmesi şeklinde İnegöl 'ümüzün suleti gözükmektedir.

Dedem Korkut Orhun Abidelerinde der ki: '' M. Ö. 5000 bin yılına kadar dayanan Türk tarihinin ilk beka sorunu, Ergenokon Ovasını doldurması, ovanın mevcut nufusa yetmemesiyle başlamıştır der. Mukabilinde yapılan ilk demokratik toy ile dağların delinerek Türk'lerin dünyaya yayılıp hakim olma süreci başlar. Buradaki Toy da hedef Kızıl Elma, desturu seçilir. Kızıl Elma ' nın tüm cihan olmasına istinaden, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tüm cihana obalar halinde yayılma kararı alındığından harekat başlar.

Mukabilinde Atalarımız: Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan: 1-Büyük Hun İmparatorluğu, 2- Batı Hun İmparatorluğu, 3- Avrupa Hun İmparatorluğu, 4- Ak Hun İmparatorluğu,5- Göktürk İmparatorluğu, 6- Avar İmparatorluğu, 7- Hazar İmparatorluğu, 8- Uygur Devleti, 9- Karahanlılar, 10- Gazneliler,11- Büyük Selçuklu Devleti, 12- Harzemşahlar Devleti, 13- Altın Ordu Devleti, 14-Timur İmparatorluğu, 15- Babür İmparatorluğu, 16- Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere 16 yıldızımızı simgeliyen devletlerimizi kurmuş ve ortadaki güneşi simgeliyen kıyamete kadar devam edecek olan. 29 ekim 1923 ' te Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kurmuşlardır.

Bu güne kadar 17 devlet kurmuş olmamız ile her daim övünç duymamıza rağmen 16 devleti neden yıktığımızı sorgulamak. Buradan çıkan gerekçelere göre hayatımıza yön vermek durumundayız. İşte beka sorunumuz budur. Bunu da en iyi gören liderimiz Devlet Bahçelidir. Seversiniz. Sevmezsiniz ama olayın aslı budur.

İlah-i Kelimetullah-ı tüm cıhana yayma ülkümüz Büyük Selçuklu İmparatorluğu İle başlamış olup, Aksaçlılar eliyle halen devam etmektedir. İnşallah bir gün muvaffak olunacaktır.


26 Ağustos 1071 ' de Malazgirt ' te Atamız Alparslan nasıl Anadolu'yu yurt tutmamızı sağlıyarak beka mızın devamını sağladıysa.Niğbolu ' da, Mohaç’ta, Hele hele 29 Mayıs 1453 ' te Konstantinapoli’yi 53 günlük kuşatmanın ardından feth edip İSTANBUL yapan atamız Fatih Ayastafanos'u Ayasofya Camii olarak bizlere vakfedip dünyanın tamda ortasına (inanmıyanlar ölçebilir.) İslam'ın mührünü basmıştır. Belki de gün bu gündür. Kendimize gelerek müze olarak kullanılan Ayasofya ' yı cami olarak ibadete açmak artık elzemdir. Asıl bekamızın devamı ve dahi Ey TÜRK titre ve kendine gel.
''Yarınını düşünen kahraman olamaz.'' Gece yarısı olmuş, İnegöl ' ün ışıkları birer ikişer kapanmıya başlamıştır.''

Sohbet bu mihval üzerine devam eder gider. Çok merak edenler, Genç Gazete’ye abone olarak takip edebilir. GARİP FAKİİ.

Tüm Yorumları Göster (0)